Om Oss

Drömfångarna bildades 2015 av personal med lång erfarenhet av att ha jobbat med ungdomar. Vi på Drömfångarna har jobbat med vård och...

Läs mer

Kvalitetsarbete

Verksamheten skall bedriva vård och behandling som främjar en allsidig personlig, psykisk och fysisk utveckling där barnens behov alltid skall vara i centrum.

Läs mer

HVB & Familjehem

Familjehem

Familjehem

Drömfångarna erbjuder konsulentstödda familjehem i Västra Götalands län. Vi har långt erfarenhet inom vård och behandling och vi anser Drömfångarna som en samarbetspartner till kommunens socialtjänst.

Läs mer

HVB-Agnesberg

HVB-Agnesberg

HVB-Agnesberg kan ta emot 6 ungdomar, både flickor och pojkar. Huset är bemannad dygnet runt med utbildad personal som har erfarenhet av målgruppen. Ungdomarnas ålder ska vara från 14 år till och med 17 år.

Läs mer

Tillsyn

Tillsyn

Tillsyn och uppföljning enligt fastställda arbetsformer och processer av verksamheten skall främja utveckling inom verksamheten. Tillsynen kan genomföras av föreståndaren, utvalda medarbetare eller i vissa ärenden extern konsult/resursperson.

Läs mer

Värdegrund

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Hopp

Läs mer

Våga hoppa(s), våga drömma och våga förverkliga drömmarna. Med vår hjälp går det.

Omsorg

Läs mer

Varje barn behöver trygghet, kärlek och omsorg för att kunna utvecklas.

Partners: